DA45

Độ dày: 0,9mm
Chiều cao nan: 45mm
Diện tích cửa tối đa: 15m2

Giá: Liên hệ
Mô tả chi tiết

NA