DA45A

Độ dày: 1,4mm
Chiều cao nan: 46mm
Diện tích cửa tối đa: 42m2

Giá: Liên hệ
Mô tả chi tiết

NA