DA45D

Độ dày: 1,5mm
Chiều cao nan: 45mm
Diện tích cửa tối đa: 42m2

Giá: Liên hệ
Mô tả chi tiết

NA