DA48B

Độ dày: 1,1mm
Chiều cao nan: 48mm
Diện tích cửa tối đa: 25m2

Giá: Liên hệ
Mô tả chi tiết

NA