Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Bảo An

Địa chỉ: Phố Quán Chè, Thắng lợi, Thường tín, Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 3375 2748 - (84) 24 3376 7999   Fax: (84) 24 3375 3468   

Email: cuacuondonga@gmail.com