Cửa cuốn Khe Thoáng

 • DA50

  Độ dày: 1,5mm
  Chiều cao nan: 50mm
  Diện tích cửa tối đa: 42m2

  Giá: Liên hệ

 • DA45D

  Độ dày: 1,5mm
  Chiều cao nan: 45mm
  Diện tích cửa tối đa: 42m2

  Giá: Liên hệ

 • DA45A

  Độ dày: 1,4mm
  Chiều cao nan: 46mm
  Diện tích cửa tối đa: 42m2

  Giá: Liên hệ

 • DA48B

  Độ dày: 1,1mm
  Chiều cao nan: 48mm
  Diện tích cửa tối đa: 25m2

  Giá: Liên hệ

 • DA45

  Độ dày: 0,9mm
  Chiều cao nan: 45mm
  Diện tích cửa tối đa: 15m2

  Giá: Liên hệ

 • S500 VIP (NAN SIÊU ÊM)

  Độ dày: 1,3mm
  Chiều cao nan: 50mm
  Diện tích cửa tối đa: 30m2

  Giá: Liên hệ