Tháng 5/2016, nhằm cung cấp thông tin về các sản phẩm của DongADoor tới khách hàng một các chính xác, đầy đủ, và đẹp mắt. Công ty DongADoor đã quyết định thay đổi trang web cũ bằng một trang web mới.

Trang web mới cho phép khách hàng truy cập thông tin từ các thiết bị di động mà vẫn đảm bảo thông tin hiển thị một cách chính xác và đẹp mắt...