S500 VIP (NAN SIÊU ÊM)

Độ dày: 1,3mm
Chiều cao nan: 50mm
Diện tích cửa tối đa: 30m2

Giá: Liên hệ
Mô tả chi tiết

NA